december 2016

woensdag 30 november 2016

Stijging van 3% ernstig verkeersgewonden in 2015


De cijfers van verkeersongevallen baren ons nog steeds zorgen. Was er in 2016 een stijging van het aantal verkeersdoden, we zien ook eind 2016 dat de ernstig gewonden nog steeds niet dalen. We weten die nog te weinig terug te dringen waardoor de landelijke doelstelling van 500 verkeersdoden en 10.600 ernstig verkeersgewonden in 2020 niet bereikt wordt.

In 2018 komt er een nieuwe landelijke verkeersveiligheidsstrategie van de gezamenlijke overheden. Een van de bouwstenen hierin is om het beleid niet alleen meer te baseren op ongevallen in het verkeer, maar daarnaast risicofactoren te gebruiken: de risicogestuurde aanpak.

Dit dashboard geeft overzicht van de laatste ontwikkelingen op het gebied van verkeersveiligheidsdata.

Allereerst wordt ingegaan op modellen en aanpakken die je in je beleid kan gebruiken om naar verkeers(on)veiligheid te kijken. De risicogestuurde aanpak is hier ook onderdeel van.

Het tweede onderdeel ‘Hoe staat het met de verkeersveiligheid?’ geeft inzicht in welke gegevens nu betrouwbaar zijn, hoe ze tot stand komen en geeft overzicht in de ontwikkeling van het aantal doden en gewonden, uitgesplitst naar bijv. provincie, leeftijd, geslacht en vervoerwijze.

Het verkeersveiligheidsbeleid en recente ontwikkelingen daarin staat centraal in het derde hoofdstuk. Ook vindt u er handreikingen voor het opstellen van een goed verkeersveiligheidsplan.

Wilt u weten hoe het zit met verkeersdoden in uw gemeente dan vindt u dit overzicht in het laatste deel. Ook leest u hier over de grootste risicogroepen en –factoren als het gaat om verkeersongevallen.
Geen opmerkingen:

Een reactie posten